postheadericon Приключени поръчки

postheadericon Обявление за възложена поръчка:

Обявление за възложена поръчка:

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=889987

 

postheadericon Плащания:

Плащания:

www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/plashtania.pdf

 

postheadericon Договор:

Договор:

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/Dogovor.pdf

 

postheadericon Решение № РД 08-44/11.10.2018 г.

Решение № РД 08-44/11.10.2018 г.

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/reshenie.pdf

 

postheadericon Протокол № 3 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

Протокол № 3 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/protokol03.pdf

 
Още статии...

ScenaNaVekovete

ScenaNaVekoveteFB