Печат

МДТ Камерна зала

  
 
Дата Заглавие Място Град
13.01.2011
19.00 ч.
"Излезе ангел от мъглата" МДТ Камерна зала Велико Търново
18.01.2011
19.00 ч.
"Васа Железнова" МДТ Камерна зала Велико Търново
08.02.2011
19.00 ч.
"Излезе ангел от мъглата" МДТ Камерна зала Велико Търново
11.02.2011
19.00 ч.
"Петя и вълкът" МДТ Камерна зала Велико Търново
17.02.2011
19.00 ч.
"ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ" МДТ Камерна зала Велико Търново
23.02.2011
"ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ" МДТ Камерна зала Велико Търново
01.03.2011
14.00 ч.
"Петя и вълкът" МДТ Камерна зала Велико Търново
01.03.2011
15.00 ч.
"Петя и вълкът" МДТ Камерна зала Велико Търново
12.04.2011
10.30 ч.
"Петя и вълкът" МДТ Камерна зала Велико Търново
20.04.2011
13.30 ч.
"Петя и вълкът" МДТ Камерна зала Велико Търново
20.04.2011
14.30 ч.
"Петя и вълкът" МДТ Камерна зала Велико Търново
21.04.2011
00.00 ч.
"Петя и вълкът" МДТ Камерна зала Велико Търново
29.04.2011
19.00 ч.
VІ Празник на детско-юношеското театрално изкуство МДТ Камерна зала Велико Търново
30.04.2011
19.00 ч.
VІ Празник на детско-юношеското театрално изкуство МДТ Камерна зала Велико Търново
19.05.2011 - 19.05.2011
19.00 ч.
"Свекърва" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
20.05.2011 - 20.05.2011
19.00 ч.
"Свекърва" - втора премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
30.05.2011 - 30.05.2011
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
01.06.2011 - 01.06.2011
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
28.06.2011 - 28.06.2011
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
07.07.2011 - 07.07.2011
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
01.09.2011 - 01.09.2011
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
20.09.2011 - 20.09.2011
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
06.10.2011 - 06.10.2011
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
27.10.2011 - 27.10.2011
18.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
09.11.2011 - 09.11.2011
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
24.11.2011 - 24.11.2011
19.00 ч.
"Декамерон" - предпремиера МДТ Камерна зала Велико Търново
25.11.2011 - 25.11.2011
19.00 ч.
"Декамерон" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
29.11.2011 - 29.11.2011
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
05.12.2011 - 05.12.2011
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.12.2011 - 14.12.2011
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
19.12.2011 - 19.12.2011
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
20.01.2012 - 20.01.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
25.01.2012 - 25.01.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
03.02.2012 - 03.02.2012
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
09.02.2012 - 09.02.2012
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.02.2012 - 14.02.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
24.02.2012 - 24.02.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
27.02.2012 - 27.02.2012
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
09.03.2012 - 09.03.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
16.03.2012 - 16.03.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
23.03.2012 - 23.03.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
06.04.2012 - 06.04.2012
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
19.04.2012 - 19.04.2012
18.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
27.04.2012 - 27.04.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
29.05.2012 - 29.05.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.06.2012 - 14.06.2012
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
26.06.2012 - 26.06.2012
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
07.11.2012 - 07.11.2012
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
11.12.2012 - 11.12.2012
19.00 ч.
"Сватбата на дребния буржоа" Б. Брехт - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
13.12.2012 - 13.12.2012
19.00 ч.
"Сватбата на дребния буржоа" Б. Брехт - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
24.01.2013 - 24.01.2013
19.00 ч.
"Сватбата на дребния буржоа" МДТ Камерна зала Велико Търново
11.02.2013 - 11.02.2013
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
18.02.2013 - 18.02.2013
18.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
28.02.2013 - 28.02.2013
19.00 ч.
"Сватбата на дребния буржоа" МДТ Камерна зала Велико Търново
06.03.2013 - 06.03.2013
10.00 ч.
"Хензел и Гретел" - първа премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
09.03.2013 - 09.03.2013
11.30 ч.
"Хензел и Гретел" - втора премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
14.03.2013 - 14.03.2013
19.00 ч.
"Сватбата на дребния буржоа" - Б. Брехт МДТ Камерна зала Велико Търново
24.03.2013 - 24.03.2013
10.30 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
24.03.2013 - 24.03.2013
11.30 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
07.04.2013 - 07.04.2013
11.30 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
28.04.2013 - 28.04.2013
11.30 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
29.04.2013 - 29.04.2013
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
10.05.2013 - 10.05.2013
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
19.05.2013 - 19.05.2013
11.30 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
09.06.2013 - 09.06.2013
11.30 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
23.06.2013 - 23.06.2013
11.30 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
08.07.2013 - 08.07.2013
19.00 ч.
"Хотел между тоя и оня свят" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
09.07.2013 - 09.07.2013
19.00 ч.
"Хотел между тоя и оня свят" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
11.09.2013 - 11.09.2013
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.09.2013 - 14.09.2013
11.00 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
09.10.2013 - 09.10.2013
19.00 ч.
"Хотел между тоя и оня свят" МДТ Камерна зала Велико Търново
28.10.2013 - 28.10.2013
19.00 ч.
"Милионерът" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
30.10.2013 - 30.10.2013
19.00 ч.
"Милионерът" МДТ Камерна зала Велико Търново
11.11.2013 - 11.11.2013
19.00 ч.
"Милионерът" МДТ Камерна зала Велико Търново
17.11.2013 - 17.11.2013
10.30 ч.
"Хензел и Гретел" - куклен спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
25.11.2013 - 25.11.2013
19.00 ч.
"Сватбата на дребния буржоа" МДТ Камерна зала Велико Търново
09.12.2013 - 09.12.2013
19.00 ч.
"Милионерът" МДТ Камерна зала Велико Търново
13.12.2013 - 13.12.2013
15.00 ч.
"Милионерът" МДТ Камерна зала Велико Търново
13.12.2013 - 13.12.2013
19.00 ч.
"Милионерът" МДТ Камерна зала Велико Търново
16.12.2013 - 16.12.2013
12.00 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
18.12.2013 - 18.12.2013
19.00 ч.
"Милионерът" МДТ Камерна зала Велико Търново
04.02.2014 - 04.02.2014
19.00 ч.
"Хотел между тоя и оня свят" МДТ Камерна зала Велико Търново
17.02.2014 - 17.02.2014
10.30 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
21.02.2014 - 21.02.2014
19.00 ч.
"Милионерът" МДТ Камерна зала Велико Търново
23.02.2014 - 23.02.2014
10.30 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" МДТ Камерна зала Велико Търново
28.02.2014 - 28.02.2014
10.30 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" МДТ Камерна зала Велико Търново
28.02.2014
10.30 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" МДТ Камерна зала Велико Търново
01.03.2014 - 01.03.2014
11.00 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" МДТ Камерна зала Велико Търново
09.03.2014 - 09.03.2014
11.00 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" МДТ Камерна зала Велико Търново
25.03.2014 - 25.03.2014
19.00 ч.
"Милионерът" МДТ Камерна зала Велико Търново
30.03.2014 - 30.03.2014
11.00 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
06.04.2014 - 06.04.2014
11.00 ч.
"Хензел и Гретел" МДТ Камерна зала Велико Търново
08.04.2014 - 08.04.2014
19.00 ч.
"Хотел между тоя и оня свят" МДТ Камерна зала Велико Търново
13.04.2014 - 13.04.2014
12.00 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" МДТ Камерна зала Велико Търново
23.04.2014 - 23.04.2014
19.00 ч.
"Хотел между тоя и оня свят" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.05.2014
19.00 ч.
„Кълбовидна мълния” МДТ Камерна зала Велико Търново
15.05.2014
19.00 ч.
„Милионерът” МДТ Камерна зала Велико Търново
18.05.2014
19.00 ч.
„Тримата братя и златната ябълка” МДТ Камерна зала Велико Търново
20.05.2014
19.00 ч.
„Кълбовидна мълния” МДТ Камерна зала Велико Търново
05.06.2014
14.00 ч. - 16.00 ч.
„Прием при кралица Музика“ МДТ Камерна зала Велико Търново
09.06.2014
19.00 ч. - 22.00 ч.
„Кълбовидна мълния” - честване на юбилей на Иван Митев МДТ Камерна зала Велико Търново
13.06.2014
19.00 ч. - 22.00 ч.
„Хотел между тоя и оня свят“ МДТ Камерна зала Велико Търново
26.06.2014
19.00 ч. - 22.00 ч.
„Свекърва“ МДТ Камерна зала Велико Търново
27.06.2014
19.00 ч.
"Капан за дребни хищници" - Национална премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
02.07.2014
19.00 ч.
„Кълбовидна мълния“ от Иван Радоев МДТ Камерна зала Велико Търново
03.07.2014
19.00 ч.
„Капан за дребни хишници“ от Сава Василев МДТ Камерна зала Велико Търново
04.07.2014
19.00 ч.
„Капан за дребни хищници“ МДТ Камерна зала Велико Търново
08.07.2014
19.00 ч. - 22.00 ч.
„Капан за дребни хищници“ МДТ Камерна зала Велико Търново
09.07.2014
19.00 ч.
„Кълбовидна мълния“ МДТ Камерна зала Велико Търново
02.10.2014
19.00 ч.
"Свекърва" по Антон Страшимиров МДТ Камерна зала Велико Търново
30.10.2014
19.00 ч.
"Свекърва" по Антон Страшимиров МДТ Камерна зала Велико Търново
10.11.2014
19.00 ч.
"Свекърва" по Антон Страшимиров МДТ Камерна зала Велико Търново
20.11.2014
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
12.12.2014
19.00 ч.
"Декамерон" - комедия по Джовани Покачо МДТ Камерна зала Велико Търново
15.12.2014
19.00 ч.
"Декамерон" - комедия по Джовани Бокачо МДТ Камерна зала Велико Търново
15.01.2015
19.00 ч.
"Декамерон" - комедия по Джовани Бокачо МДТ Камерна зала Велико Търново
27.01.2015
19.00 ч.
"Свекърва" по Антон Страшимиров МДТ Камерна зала Велико Търново
05.02.2015
19.00 ч.
"Декамерон" - комедия по Джовани Бокачо МДТ Камерна зала Велико Търново
09.02.2015
19.00 ч.
"Свекърва" по Антон Страшимиров МДТ Камерна зала Велико Търново
19.02.2015
"Госпожа Министершата" - ПРЕМИЕРА МДТ Камерна зала Велико Търново
24.02.2015
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" - ВТОРИ ПРЕМИЕРЕН СПЕКТАКЪЛ МДТ Камерна зала Велико Търново
04.03.2015
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" от Бранислав Нушич МДТ Камерна зала Велико Търново
12.03.2015
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" от Бранислав Нушич МДТ Камерна зала Велико Търново
27.03.2015
19.00 ч.
"Декамерон" - комедия по Джовани Бокачо МДТ Камерна зала Велико Търново
23.04.2015
19.00 ч.
"Двойка, четворка - секс" - гост ДТ Ловеч МДТ Камерна зала Велико Търново
29.05.2015
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" от Бранислав Нушич МДТ Камерна зала Велико Търново
30.06.2015
19.00 ч.
"Декамерон" - 50-то юбилейно представление МДТ Камерна зала Велико Търново
09.07.2015
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" - комедия от Бранислав Нушич МДТ Камерна зала Велико Търново
17.09.2015
19.00 ч.
"Червило" - Първа премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
23.09.2015
19.00 ч.
"Червило" - Втора премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
07.10.2015
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
15.10.2015
19.00 ч.
"Червило" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
10.11.2015
19.00 ч.
„Червило“ - съвременна американска история МДТ Камерна зала Велико Търново
18.11.2015
10.30 ч.
„Карлсон и дребосъчето“ – 1 премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
03.12.2015
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
12.12.2015
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
21.12.2015
10.30 ч.
„Карлсон и дребосъчето“ – 2 премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
14.01.2016
19.00 ч.
„Свекърва“ – 50-ти юбилеен спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
16.01.2016
11.00 ч.
„Карлсон и дребосъчето“ – детски забавен спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
21.01.2016
19.00 ч.
„Свекърва“ – комедия МДТ Камерна зала Велико Търново
25.01.2016
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
04.02.2016
19.00 ч.
"Свекърва" - комедия МДТ Камерна зала Велико Търново
06.02.2016
11.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето“ - детско представление МДТ Камерна зала Велико Търново
11.02.2016
11.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето“ - детско представление МДТ Камерна зала Велико Търново
12.02.2016
19.00 ч.
"Червило" - съвременна пиеса МДТ Камерна зала Велико Търново
18.02.2016
19.00 ч.
"Декамерон" - комедия МДТ Камерна зала Велико Търново
22.02.2016
19.00 ч.
"Декамерон" - комедия МДТ Камерна зала Велико Търново
25.02.2016
19.00 ч.
"Декамерон" - комедия МДТ Камерна зала Велико Търново
12.03.2016
11.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето“ - детско представление МДТ Камерна зала Велико Търново
12.03.2016
19.00 ч.
"Червило" - съвременна пиеса МДТ Камерна зала Велико Търново
25.03.2016
19.00 ч.
„Декамерон“ по повод международният ден на театъра 27 март МДТ Камерна зала Велико Търново
28.03.2016
19.00 ч.
"Червило" - съвременна пиеса МДТ Камерна зала Велико Търново
06.04.2016
19.00 ч.
"Червило" - съвременна пиеса МДТ Камерна зала Велико Търново
12.04.2016
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" от Бранислав Нушич МДТ Камерна зала Велико Търново
18.04.2016
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" от Бранислав Нушич МДТ Камерна зала Велико Търново
19.04.2016
10.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето“ - детско представление МДТ Камерна зала Велико Търново
26.04.2016
19.00 ч.
"Свекърва" - комедия по Антон Страшимиров МДТ Камерна зала Велико Търново
13.05.2016
19.00 ч.
"Свекърва" - комедия по Димитър Талев МДТ Камерна зала Велико Търново
18.05.2016
19.00 ч.
"Червило" - комедия МДТ Камерна зала Велико Търново
28.05.2016
11.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето" - детски спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
30.05.2016
19.00 ч.
"Декамерон" по Джовани Бокачо МДТ Камерна зала Велико Търново
29.06.2016
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" от Бранислав Нушич МДТ Камерна зала Велико Търново
07.07.2016
19.00 ч.
"Червило" - съвременна пиеса МДТ Камерна зала Велико Търново
13.07.2016
19.00 ч.
"Албена" - драматичен спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
27.07.2016
19.00 ч.
"Албена" - драматичен спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
29.07.2016
18.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето" - детски спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
19.08.2016
18.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето" - представление за деца МДТ Камерна зала Велико Търново
10.10.2016
19.00 ч.
"Декамерон" - комедия МДТ Камерна зала Велико Търново
14.10.2016
19.00 ч.
"Червило" - съвременна пиеса МДТ Камерна зала Велико Търново
22.10.2016
11.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето“ - детско представление МДТ Камерна зала Велико Търново
03.11.2016
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" МДТ Камерна зала Велико Търново
11.11.2016
10.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето" - детски спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
25.11.2016
19.00 ч.
"Свекърва" - драматичен спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
05.12.2016
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" МДТ Камерна зала Велико Търново
07.12.2016 - 07.12.2016
19.00 ч.
"Свекърва" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.12.2016
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
21.12.2016
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
19.01.2017 - 19.01.2017
19.00 ч.
"Декамерон" - 60-то юбилейно представление МДТ Камерна зала Велико Търново
19.01.2017
19.00 ч.
"Декамерон" - 60 юбилейно представление МДТ Камерна зала Велико Търново
21.01.2017 - 21.01.2017
11.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето" МДТ Камерна зала Велико Търново
21.01.2017
11.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето" - детско представление МДТ Камерна зала Велико Търново
24.01.2017
19.00 ч.
"Свекърва" - комедия по Антон Страшимиров МДТ Камерна зала Велико Търново
20.02.2017
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
18.03.2017
11.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето" МДТ Камерна зала Велико Търново
27.03.2017
19.00 ч.
"Свекърва" - 60-ти юбилеен спектакъл МДТ Камерна зала Велико Търново
20.04.2017 - 20.04.2017
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
16.05.2017
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" МДТ Камерна зала Велико Търново
08.06.2017
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
07.07.2017
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.07.2017
19.30 ч.
"Франция, моя любов" моноспектакъл на Мира Радева МДТ Камерна зала Велико Търново
21.07.2017
18.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето" МДТ Камерна зала Велико Търново
06.10.2017
17.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
28.10.2017
11.00 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" МДТ Камерна зала Велико Търново
06.11.2017
15.30 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
01.12.2017
19.00 ч.
"Няма да платим" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
06.12.2017
19.00 ч.
"Няма да платим" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
11.01.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
19.01.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
30.01.2018
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
08.02.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
15.02.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
23.02.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
07.03.2018
19.00 ч.
"Госпожа Министершата" МДТ Камерна зала Велико Търново
16.03.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
26.03.2018
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
28.03.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
05.04.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
13.04.2018
18.00 ч.
"Карлсон и дребосъчето" МДТ Камерна зала Велико Търново
17.04.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.05.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
23.05.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
29.05.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
11.06.2018
19.00 ч.
"Музикантът" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
15.06.2018
19.00 ч.
"Музикантът" - премиера МДТ Камерна зала Велико Търново
22.06.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
05.07.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
09.07.2018
19.00 ч.
"Музикантът" МДТ Камерна зала Велико Търново
12.07.2018
18.00 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" МДТ Камерна зала Велико Търново
23.07.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
12.10.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
25.10.2018
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
13.11.2018
19.00 ч.
"Музикантът" МДТ Камерна зала Велико Търново
17.11.2018
11.00 ч.
"Тримата братя и златната ябълка" МДТ Камерна зала Велико Търново
20.11.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
23.11.2018
19.00 ч.
"Музикантът" МДТ Камерна зала Велико Търново
04.12.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.12.2018
19.00 ч.
"Няма да платим" МДТ Камерна зала Велико Търново
17.01.2019
19.00 ч.
"Да си богат не е лесно" МДТ Камерна зала Велико Търново
29.01.2019
19.00 ч.
"Да си богат не е лесно" МДТ Камерна зала Велико Търново
06.02.2019
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
12.02.2019
19.00 ч.
"Духът на поета" МДТ Камерна зала Велико Търново
15.02.2019
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
21.02.2019
19.00 ч.
"Музикантът" МДТ Камерна зала Велико Търново
25.02.2019
19.00 ч.
"Да си богат не е лесно" МДТ Камерна зала Велико Търново
07.03.2019
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
14.03.2019
19.00 ч.
"Да си богат не е лесно" МДТ Камерна зала Велико Търново
22.03.2019
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
03.04.2019
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
12.04.2019
19.00 ч.
"Декамерон" МДТ Камерна зала Велико Търново
02.05.2019
19.00 ч.
"Да си богат не е лесно" МДТ Камерна зала Велико Търново
27.05.2019
19.00 ч.
"Червило" МДТ Камерна зала Велико Търново
28.05.2019
19.00 ч.
"Декамерон" - 70 юбилейно представление МДТ Камерна зала Велико Търново