НОВИНИ

ПРОСЛУШВАНЕ

на 12 и 13.04.2024 г. от 12:00 часа в Голяма зала

на Музикално-драматичен театър “К.Кисимов”