Новини

На основание чл. 13, ал. 3 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и съгласно констатациите и решенията на комисията, назначена с моя Заповед № РД 08-48/10.10.2023 г., обективирани в Протокол № 1 за проведения на 12.10.2023 г. повторен търг с явно наддаване за отдаване под наем на предоставения за управление на Музикално-драматичен театър „Константин
Прочети цялата новина ...
На основание 45, ал. 3, вр. чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, ОБЯВЯВАМ процедура по провеждане на повторен търг за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години чрез търг с явно наддаване на самостоятелен търговски обект – публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град
Прочети цялата новина ...
Настоящата процедура за провеждане на повторен явен търг е за отдаване под наем на обект – имот – публична държавна собственост, предоставен за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново, както следва: 1. Търговски обект – „Снек-бар“ – Павилион 2 (отразен частично в КК и КР на град Велико Търново като сграда с идентификатор 10447.507.60.7 –
Прочети цялата новина ...
ЗАПОВЕД № РД 08-20/23.06.2022 г. Процедура за провеждане на явен търг е за отдаване под наем на обекти – имоти – публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново:
Прочети цялата новина ...
Уважаеми зрители, Във връзка със Заповед № РД 22-1691/06.11.2020 г. на Кмета на Община В. Търново, с която се забранява провеждането и се отменят всички културни и спортни мероприятия на закрито, билетна каса ще работи от понеделник до петък с извънредно работно време:от 11.30 до 13.30 ч. и от 16.30 до 18.30Може да върнете закупените от Вас билети. Извиняваме се
Прочети цялата новина ...
Уважаеми зрители, спектаклите "Гераците" на 08.12.2020 г. и "Хванат. net" на 15.12.2020 г. се отменят поради промени в състава на постановката.
Прочети цялата новина ...
МУЗИКАЛНО –ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“КОНСТАНТИН КИСИМОВ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, ул. «Васил Левски» 4, тел. 062/625851, факс 062/623526, E-mail: mdtvtarnovo@gmail.com На основание чл. 91-94 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и НП „Мелпомена“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжностите: •Актьори – мъже и жени Изисквания към кандидатите:•висше театрално образование, минимална степен -бакалавър Необходими
Прочети цялата новина ...