Обява и програма за конкурс

МУЗИКАЛНО –ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“КОНСТАНТИН КИСИМОВ”

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 гр. Велико Търново, ул. «Васил Левски» 4, тел. 062/625851, факс 062/623526,

E-mail: mdtvtarnovo@gmail.com

На основание чл. 91-94 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и НП „Мелпомена“

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжностите:

•Актьори – мъже и жени

Изисквания към кандидатите:•висше театрално образование, минимална степен -бакалавър

Необходими документи:

-Молба за допускане до конкурс

-Диплома за завършено образование /заверен превод на български език с апостил на чуждестранните документи и документ от МОНза признаване на чуждестранния документ за диплом/.

-Автобиография Документи се приемат до 15.00 часа на 26.04.2021г.в сградата на МДТ ”К. Кисимов” ет.II, заместник директор АСД

Документи могат да се подават и от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Конкурсът ще се проведе в сградата на МДТ ”К.Кисимов”, гр.Велико Търново, ул.”В.Левски” No 4 на 30.04.2021г. от 13.00 часа в репетиционна зала. За повече информация тел. 0882 717 685, заместник директор АСД

Кандидатите да подготвят:

•монолог /драматичен или комедиен/ -по избор на кандидата

•басня

•стихотворение

•песен

–по избор на кандидата

Спечелилите кандидати ще бъдат назначени на срочен договор по НП „Мелпомена“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.