Ръководство

директор: ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ

зам. директор АСД: НАДКА ЯЛАМОВА

ръководител музикален отдел: ИГОР БОГДАНОВ

ръководител драматичен отдел: БОЙКО ИЛИЕВ

диригент: Георги ПАТРИКОВ

хормайстор: ЯНИЦА ПЪРВАНОВА

концертмайстор: МИЛЕНА БАЙНОВА

танцов художествен ръководител: КАТЯ БОГДАНОВА

асистент-режисьор: РУМЯНА АТАНАСОВА