Административен състав

     
Ръководител технически служби Здравко Петров Йоновски  
Счетоводител Нела Драганова Григорова  
Касиер-счетоводител Станка Донкова Костадинова  
Служител човешки ресурси Анелия Маринова Златкова  
Спец. Маркетинг и Реклама Иванка Петрова Брънзелова  
Билетна каса Иванка Петрова Брънзелова