ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯВЕН ТЪРГ

ЗАПОВЕД № РД 08-20/23.06.2022 г.

Заповед_МДТ_търгове_2022-препис

Процедура за провеждане на явен търг е за отдаване под наем на обекти – имоти – публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново:

Процедура_МДТ_търгове_2022-публикуване