ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯВЕН ТЪРГ

ЗАПОВЕД № РД 08-20/23.06.2022 г. Процедура за провеждане на явен търг е за отдаване под наем на обекти – имоти – публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново:

Административен състав

      Ръководител технически служби Здравко Петров Йоновски   Счетоводител Нела Драганова Григорова   Касиер-счетоводител Станка Донкова Костадинова   Служител човешки ресурси Анелия Маринова Златкова   Спец. Маркетинг и Реклама Иванка Петрова Брънзелова   Билетна каса Иванка Петрова Брънзелова

Художествено-технически състав

Театър-майстор Помощник театър-майстор Атанас Димитров Пангелов Гошо Милков Алърков Художник-декоратор Валентин Иванов Славчев Реквизитор Йорданка Денева Пейчева Лиляна Тодорова Кехайова Тонтехник   Тоноператор Атанас Стефанов Пасторка Георги Димитров Георгиев Петър Димитров Атанасчев Осветител Емил Димитров Йорданов Стоян Колев Стоянов Инспектор Петко Иванов Петков Гардеробиер Светла Иванова Камберова – Терзиева Росица Илиева Йорданова Сценични работници Божидар Пенчев Батаклиев Борислав Димитров Бунов Веселин Христов Алтънов Цветомир Стефанов Енев Шивач Марина Събчева Костадинова Шофьор Георги Йорданов Георгиев    

За нас

На 14 юли 1952 г. се създава професионален окръжен театър на базата на съществуващите любителски театри във Велико Търново, Горна Оряховица и Трявна, който се помещава в читалище “Надежда”. За негов директор е назначен Никола Шиваров. Първата премиера е на 18 септември – “Любов” от Орлин Василев. На 1 януари 1956 г. театърът става държавен. За първи път пристига актьорска група от ВИТИЗ “Кръстьо Сарафов”. През следващия театрален сезон експериментално се създава уникален в страната театър с две звена – драма и оперета. На 20 април 1971 г. тържествено се открива новата театрална сграда с постановката “Под игото” на режисьора Симеон Шивачев. МДТ “Константин Кисимов” е уникална театрална форма. Поставят се драматични и музикални спектакли, детски спектакли, образователни програми, оперно-симфонични концерти на голяма и камерни сцени; съвместни постановки с участието на двата състава. Постановките на театъра се играят из цяла България и гастролират в чужбина. МДТ “Константин Кисимов” разполага с голяма и камерна зала. Салонът има 644 седящи места, 219 от които са на балкона. Камерна зала съдържа 100 седящи места.