postheadericon Конкурс за оркестранти

На основание чл. 91-94 от Кодекса на труда

 

обявява конкурс

за длъжностите:

  • Оркестрант (виола, цигулка, виолончело, водач на група-чели, водач на група-виоли)

     Необходими документи :

-         Молба за допускане до конкурс

-      Диплом да завършено образование /заверен превод на български език с апостил на чуждестранните документи и документ от МОМН за признаване на чуждестранния документ за диплом/.

-         Автобиография

             Документи се приемат до 15.00 часа на 8.04.2013 г. в сградата на МДТ ”К. Кисимов” ет.II, административен секретар

Документи могат да се подават и от пълномащник с нотариално заверено пълномощно.

           Конкурсът ще се проведе на 9.04.2012 г. от 14.00 часа в сградата на МДТ ”К. Кисимов”, гр.Велико Търново ул.”В.Левски” № 4, репетиционна зала    

       За повече информация тел.062/62 58 51 вътр. 20, административен секретар

Кандидатите да подготвят:

За оркестрант (виола):

            - Бах – бърза и бавна част

            - пиеса по избор

            - Прима виста – от текущ репертоарен материал на МДТ „К. Кисимов”

За оркестрант (цигулка):

- Моцарт – концерт – І част;

- Бах - бърза и бавна част;

- пиеса по избор

            - Прима виста – от текущ репертоарен материал на МДТ „К. Кисимов”

За оркестрант (виолончело):

- Хайдн – концерт – І част

- Бах – бърза и бавна част

- пиеса по избор

- Прима виста – от текущ репертоарен материал на МДТ „К. Кисимов”

 За оркестрант (водач на група- чели):

- Хайдн – концерт – І част

- Бах – бърза и бавна част;

- пиеса по избор

            - Прима виста – от текущ репертоарен материал на МДТ „К. Кисимов”

За оркестрант (водач на група- виоли):

- Щамиц – концерт – І част;

- Бах – бърза и бавна част;

- пиеса по избор

            - Прима виста – от текущ репертоарен материал на МДТ „К. Кисимов”