postheadericon "Хубавата Елена" - сезон 2013

HEоперета от Жак Офенбах

 

Режисьор                                 проф. Светозар Донев

Диригент                                   Атанас Варадинов

Художник                                 Лидия Къркеланова

Хореограф                                Желка Табакова

Пом. режисьор                         Румяна Атанасова

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РОЛИТЕ:

 

 

МЕНЕЛАЙ                               Милен Иванов, Йордан Чейреков

ЕЛЕНА                                    Флора Търпоманова, Миряна Калушкова

ПАРИС                                    Марин Русинов, Пеньо Пирозов, Момчил Караиванов

КАЛХАС                                  Виктор Терзийски

МЕРКУРИЙ                             Сава Димитров, Детелин Кандев

ЮНОНА                                  Миряна Калушкова, Марияна Стефанова

ВЕНЕРА                                  Цветомира Пенчева, Пенка Величкова

МИНЕРВА                               Петя Маринова, Надежда Мирева, Емилия Кирчева

АГАМЕМНОН                          Стефан Отчев

ОРЕСТ                                    Симона Кодева, Рада Носикова

АХИЛ                                      Георги Тодоров, Васил Банков

АЯКС І                                    Цветомил Йорданов

АЯКС ІІ                                  Илия Станев

ФИЛКОН                                Стефан Методиев, Детелин Кандев

БАКХИС                                  Биляна Михайлова, Петя Копринкова

ПАРФЕНИС                            Розита Петкова

ЛАЕНА                                    Румяна Рачева