postheadericon Протокол № 1 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

Протокол № 1 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/protokol01.pdf

 

ScenaNaVekovete

ScenaNaVekoveteFB