postheadericon Обява конкурс

МУЗИКАЛНО – ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

“КОНСТАНТИН КИСИМОВ”

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 гр. Велико Търново, ул. «Васил Левски» 4, тел. 062/625851 /вътр. 13/, факс 062/623526, E-mail: mdtvtarnovo@gmail.com,

web site: http://www.teatarvtarnovo.com/

 

На основание чл. 91-94 от Кодекса на труда

 

обявява конкурс

за длъжностите:

 • Помощник концерт-майстор
 • Оркестрант (водач на група–втори цигулки, водач на група-виоли, водач на група виолончело, водач на група -валдхорна, водач на група - кларинет)
 • Оркестрант тутист – цигулка, виола, виолончело
 • Оркестрант тутист – тромпет, тромбон, валдхорна, кларинет, обой, ударни инструменти
 • Хористи – сопрани, алти, тенори, баси
 • Хормайстор
 • Корепетитор
 • Актьори – мъже и жени
 • Солисти – тенори, сопрани
 • Балерини

Изисквания към кандидатите:

  • Помощник концерт-майстор - висше музикално образование
  • Оркестрант (водач на група) – висше музикално образование
 • Оркестрант тутист – висше или средно музикално образование
 • Хористи – висше или средно музикално образование или друго
 • Хормайстор – висше музикално образование – хорово дирижиране
 • Корепетитор – висше или средно музикално образование
 • Актьори – висше театрално образование, минимална степен - бакалавър
 • Солисти – висше или средно музикално образование или друго
 • Балерини – висше или средно образование

Необходими документи:

- Молба за допускане до конкурс

- Дипломa да завършено образование /заверен превод на български език с апостил на чуждестранните документи и документ от МОН за признаване на чуждестранния документ за диплом/.

- Автобиография

Документи се приемат до 15.00 часа на 20.05.2019 г. в сградата на МДТ ”К. Кисимов” ет.II, заместник директор АСД

Документи могат да се подават и от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

Конкурсът ще се проведе в сградата на МДТ ”К. Кисимов”, гр. Велико Търново ул.”В. Левски” № 4 на 27.05.2019 г. и 28.05.2019 г. от 11.00 часа - по график

За повече информация тел.062/62 58 51 вътр. 13, заместник директор АСД

Конкурсът ще се проведе по програма, която кандидатите трябва да подготвят.

Програмата за съответните длъжности може да бъде намерена на интернет страницата на МДТ „К. Кисимов“ - http://www.teatarvtarnovo.com/ - новини.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ПРОГРАМА

Кандидатите да подготвят:

За оркестрант помощник концертмайстор, водач на група- втори цигулки, тутист (цигулка) :

-Й.С. Бах – „Шакона“ или „Фуга“ из „Сонати и Партити за соло цигулка“

-В.А. Моцарт – І част с каденца из Концерти №№ 3,4 или 5

- Романтична или съвременна пиеса – по избор

-Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

-Прима виста

За оркестрант водач на група, тутист (виола):

- Кристиян Бах – концерт C dur – І част;

- Й.С. Бах – сюита № 2 – прелюд;

- Тодор Попов – „Песен“

- Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

- Прима виста

За оркестрант водач на група, тутист ( виолончело):

- Хайдн – концерт C dur – І част;

- Бах –VI сюита - прелюд;

- Пиеса – танго „Джелас“

- Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

- Прима виста

За оркестрант тутист (обой):

- Хайдн - Концерт C dur- І част; или Моцарт - Концерт C dur- І част;

- Пиеса по избор на кандидата

- И. Калман - „Царицата на чардаша“ – соло от № 3, Й. Щраус - „Цигански барон“ – соло от увертюра, И. Калман - „Баядерка“ – соло от № 9

- Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

-Прима виста

За оркестрант водач на група, тутист (кларинет):

- Моцарт – Концерт - І и II част;

- Вебер – Концерт № 1 или 2 – I част

- Пиеса по избор на кандидата

- Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

- Прима виста

За оркестрант водач на група, тутист (валдхорна):

-Моцарт – Концерт № 3 и 4 - І част и IІ част;

-Пиеса по избор на кандидата

-Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

-Прима виста

За оркестрант тутист (тромпет):

-ХумелКонцерт – І и IІ част;

- Xайдн - Концерт – І и IІ част;

- Пиеса по избор на кандидата

-Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

-Прима виста

За оркестрант тутист (тромбон):

- Давид – Концертино

- Пиеса по избор на кандидата

-Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

-Прима виста

За оркестрант тутист (ударни инструменти):

-Пиеса за ксилофон с пиано – по избор на кандидата;

- Пиеса за малък барабан – соло – по избор на кандидата

- Кратка пиеса за комплект барабани – по избор на кандидата

-Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

-Прима виста

За хормайстор:

-В.А. Моцарт – „Реквием“ – част по жребий

-А. Дворжак – „Стабат Матер“ – част по жребий

- Дирижиране от клавир на хорови части от операта „Аида“

- Нагледна репетиция /работа с хор/ по текущ материал

-събеседване

За солисти:

- Класическа Ария из оперния репертоар

- Ария из оперетния репертоар

- Басня или етюд

За актьори:

-монолог /драматичен или комедиен/ - по избор на кандидата

- басня

-стихотворение

-песен – по избор на кандидата

За хористи:

- Разпяване

- Ария по избор

-Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

-Прима виста

За корепетитор:

- Бах

-Бетовен, Моцарт – класическа соната

-Романтична пиеса по избор

-Части от пиеси от текущия репертоар на МДТ „К. Кисимов”

-Прима виста

За балерини:

- класически екзерсиз

-подготвен от кандидата фрагмент /2-3 мин./ от жанр оперета /вариете, характерен танц, съвременен танц/

- разучаване /интерпретиране/ на кратък фрагмент от репертоара на театъра