postheadericon Провеждане на търг с тайно наддаване

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов”  Велико Търново

 

О Б Я В Я В А

че на 18.10.2011 г. от 9,00 часа в сградата на театъра - етаж ІІ, стая  на Административен секретар ще се проведе повторен ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем за на следните обекти:

1. Терен и пространство за разполагане на рекламно-информационно съоръжение в площ, от южната част на паркинг в югозападната част на УПИ І, кв.65 по ПУП на гр. В.Търново (към кръстовището на ул.”Цар Освободител” и ул.”Васил Левски”) при начална месечна цена 350 лв. без ДДС

2. Терен и пространство за разполагане на рекламно-информационно съоръжение в площ, от югоизточната част на паркинг в югозападната част на УПИ І, кв.65 по ПУП на гр. В. Търново при начална месечна цена 180 лв. без ДДС

3. Три броя рекламно-информационни носители (табла), разположени в площ от южната част на паркинг, находящ се в югозападната част на УПИ І в  кв. 65 по ПУП на гр. В.Търново

при начална месечна цена 50 лв. без ДДС за всяко едно табло.

Депозитът за участие за всички обекти е равен на обявената начална цена.

Условията и изискванията за участие в търга се съдържат в тръжната документация, която може да бъде закупена  от касата на театъра - етаж ІІІ, стая № 1 на цена от 100 лв.

Срок за внасяне на депозит и подаване на заявления за участие до 12,00 часа на 17.10.2011 г.

За справки – тел. 062/ 603824