postheadericon Популярният баритон Иво Йорданов пред “Янтра ДНЕС”: “Кризата се усеща и в музикалното изкуство. Дори

http://www.dnesbg.com/kultura/populyarniyat-bariton-ivo-yordanov-pred-vyantra-dnesv-vkrizata-se-useshta-i-v-muzikalnoto-izkustvo-dori-v-italiya-zatvaryat-teatriv.html