postheadericon Търг с тайно наддаване

Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов” Велико Търново

 

О Б Я В Я В А

че на 10.05.2012 г. от 9,00 часа в сградата на театъра – етаж ІІ, стая на административния секретар ще се проведе ТЪРГ с

 

тайно наддаване за отдаване под наем на три броя рекламно-информационни носители (табла), разположени в площ от южната част на паркинг, находящ се в югозападната част на УПИ І в кв. 65 по ПУП на гр. В.Търново, при начална месечна цена 60 лв. без ДДС за всяко едно табло. Депозитът за участие е 60 лв.

Условията и изискванията за участие в търга се съдържат в тръжната документация, която може да бъде закупена от касата на театъра - етаж ІІІ, стая № 1 на цена от 50 лв.

Срок за внасяне на депозит и подаване на заявления за участие до 12,00 часа на 09.05.2012 г.

За справки – тел. 062 623 526