postheadericon Приключени поръчки

postheadericon Пряко договаряне по реда на ЗОП

"24 часова физическа невъоръжена охрана и пропускателен режим на Музикално-драматичен театър "К. Кисимов" гр. Велико Търново и намиращото се в сградата на театъра имущество"

 

postheadericon Обявление за възложена поръчка:

Обявление за възложена поръчка:

http://www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F03_2014&id=889987

 

postheadericon Плащания:

Плащания:

www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/plashtania.pdf

 

postheadericon Договор:

Договор:

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/Dogovor.pdf

 

postheadericon Решение № РД 08-44/11.10.2018 г.

Решение № РД 08-44/11.10.2018 г.

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/reshenie.pdf

 

postheadericon Протокол № 3 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

Протокол № 3 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/protokol03.pdf

 

postheadericon Протокол № 2 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

Протокол № 2 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/protokol02.pdf

 

postheadericon Съобщение:

Съобщение:

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/suobshtenie.pdf

 

postheadericon Протокол № 1 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

Протокол № 1 от работа на Комисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка:

http://www.teatarvtarnovo.com/images/pdf/protokol01.pdf

 

postheadericon Отговор на постъпило запитване:

Отговор на постъпило запитване:

httm//www.teatarvtarnovo.com/images/upload/отговор_001.jpg

 
Още статии...

ScenaNaVekovete

ScenaNaVekoveteFB