ПРОВЕЖДАНЕ НА ЯВЕН ТЪРГ

ЗАПОВЕД № РД 08-20/23.06.2022 г. Процедура за провеждане на явен търг е за отдаване под наем на обекти – имоти – публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ град Велико Търново:

Работно време на билетна каса

Уважаеми зрители, Във връзка със Заповед № РД 22-1691/06.11.2020 г. на Кмета на Община В. Търново, с която се забранява провеждането и се отменят всички културни и спортни мероприятия на закрито, билетна каса ще работи от понеделник до петък с извънредно работно време:от 11.30 до 13.30 ч. и от 16.30 до 18.30Може да върнете закупените от Вас билети. Извиняваме се за причиненото неудобство.

Обява и програма за конкурс

МУЗИКАЛНО –ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР“КОНСТАНТИН КИСИМОВ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 гр. Велико Търново, ул. «Васил Левски» 4, тел. 062/625851, факс 062/623526, E-mail: mdtvtarnovo@gmail.com На основание чл. 91-94 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ и НП „Мелпомена“ ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжностите: •Актьори – мъже и жени Изисквания към кандидатите:•висше театрално образование, минимална степен -бакалавър Необходими документи: -Молба за допускане до конкурс -Диплома за завършено образование /заверен превод на български език с апостил на чуждестранните документи и документ от МОНза признаване на чуждестранния документ за диплом/. -Автобиография Документи се приемат до 15.00 часа на 26.04.2021г.в сградата на МДТ ”К. Кисимов” ет.II, заместник директор АСД Документи могат да се подават и от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Конкурсът ще се проведе в сградата на МДТ ”К.Кисимов”, гр.Велико Търново, ул.”В.Левски” No 4 на 30.04.2021г. от 13.00 часа в репетиционна зала. За повече информация тел. 0882 717 685, заместник директор АСД Кандидатите да подготвят: •монолог /драматичен или комедиен/ -по избор на кандидата •басня •стихотворение •песен –по избор на кандидата Спечелилите кандидати ще бъдат назначени на срочен договор по НП „Мелпомена“.